Algemene voorwaarden | Villa del monte IBIZA | Can Gusj Ibiza

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Villa del Monte Ibiza

Reservering en Reisovereenkomst

De overeenkomst tussen u en Villa del monte Ibiza komt tot stand door uw aanvaarding van de huurovereenkomst van Villa del Monte. Nadat u heeft toegezegd het betreffende huis of appartement te willen huren (via ons boekingsformulier), zullen wij u de bevestiging en ook ons akkoord kunnen geven voor de overeenkomst. Dit kan soms een dag duren. Na ons akkoord en de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt u per email een bevestiging hiervan. U, de cliënt, verstrekt Villa del monte Ibiza voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien u in deze informatieplicht tekort schiet, kan Villa del monte Ibiza niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen hiervan. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met Villa del monte Ibiza aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Let op: Minimale leeftijd van de hoofd en medehuurders is ten minste 25 jaar.

Borgsom

De borg dient betaald te worden per bankoverschrijving. Het exacte bedrag van de borg en de manier van betalen staat aangegeven op de de factuur die u ontvangt. De borg zal binnen 2 weken na de dag van vertrek terug, aan u worden overgemaakt . U ontvangt de gehele borg terug als uw verblijf nog in dezelfde staat is als toen u aankwam; d.w.z. zonder schade, netjes, en de sleutel vóór 10 uur is ingeleverd.
Als u aankomt vragen wij u om gelijk uw villa/appartement te controleren; als er schade is meldt dit dan direct aan uw contactpersoon, anders zullen wij de schade in rekening brengen vermeerderd met een tarief van €25,-. Mocht er schade ontstaan tijdens uw verblijf, neem dan meteen contact op met uw contactpersoon, zodat zij de schade kan bekijken en de kosten berekend kunnen worden. Zou u dit niet doen, gaat het de laatste dag, met het bekijken van de villa, van uw borg af, vermeerderd met een tarief van €25,-.

Betaling

Na uw aanvaarding van het voorstel wordt de vakantiewoning gereserveerd en worden de boekingsbescheiden per email opgestuurd. Controleer of de boeking correct is en of alle namen goed zijn gespeld. Klopt er iets niet, laat het ons zo snel mogelijk weten. Bij het totstandkomen van deze overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de huurprijs van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Deze aanbetaling dient binnen 4 dagen op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. De overige 70% van het uitstaande bedrag dient vóór 6 weken voor vertrek op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Voor reserveringen binnen 6 weken voor vertrek dient een spoedoverboeking gemaakt te worden, en dient het bedrag binnen 24 uur op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Wij hebben het recht de boeking dan te annuleren.

Het is mogelijk om met Ideal te betalen.

Bedlinnen en handdoeken:

Bedlinnen en handdoeken zijn inbegrepen bij de huur van het huis. Badhanddoeken dient u zelf mee te nemen.

Aansprakelijkheid Villa del monte Ibiza

Indien door onvoorziene omstandigheden Villa del monte Ibiza wordt gedwongen de reservering te annuleren, zal de opdrachtgever een gelijkwaardig huis worden aangeboden. Als dit niet mogelijk is of als de opdrachtgever dit aanbod niet accepteert, zal Villa del monte Ibiza de reeds betaalde huursom terugbetalen zonder enigerlei schadevergoeding van welke aard dan ook.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de gemaakte afspraken, zullen wij eventuele schade vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan ons is toe te rekenen omdat:

  • de tekortkoming is toe te rekenen aan de reiziger; of
  • de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  • de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, niet kon voorzien of verhelpen; of
  • de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst te wijten is aan overmacht.

Villa del monte Ibiza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of persoonlijk letsel ontstaan in het huis of het appartement. Tevens is aansprakelijkheid uitgesloten voor veranderde omstandigheden in of bij het gehuurde huis of appartement, die buiten de schuld van Villa del monte Ibiza zijn opgetreden. Hieronder vallen ook bouwwerkzaamheden. Villa del monte Ibiza is strikt bedoeld voor vakantie. Professionele fotografie en party’s of bruiloftsfeesten in en om de woning zijn alleen na uitdrukkelijke toestemming van Villa del monte Ibiza geoorloofd.

Aankomst en Vertrek

De villa zal  beschikbaar zijn ná 15.00 (soms 16.00) uur op de aankomstdag tenzij anders staat aangegeven bij de beschrijving van het huis. Op de dag van vertrek, zult u uit moeten checken vóór 10.00 uur en de sleutel moeten inleveren bij de housekeeper. Houdt u zich alstublieft aan deze voorwaarden, zodat wij een goed functionerend systeem kunnen behouden. In het geval dat u handelt tegen onze voorwaarden, zien wij ons genoodzaakt om € 200 ,- af te trekken van uw borgsom.

Feesten / partijen / geluidsoverlast

De Ibiza Actual regeling verbiedt de productie, uitvoering of organisatie van privé feesten in huizen. Als er feesten worden gehouden zonder het de eigenaren of ons agentschap te laten weten, zullen alle klachten, boetes, betalingen en eventuele ontruiming van het huis die hiervan het gevolg zijn, op rekening van de huurder komen; hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor andere vormen van geluidsoverlast.

Autoverhuur

Bijna al onze accommodaties zijn gelegen in buitengebieden. Om deze locatie te bereiken is er vervoer nodig. Openbaar vervoer is meestal niet aanwezig, of weinig frequent. En de taxi is erg beperkt, vooral als het gaat om het platteland en de weg uitleggen per kaart. Wij raden u aan om een auto vooraf te huren bij bedrijven met lokale kantoren om onaangename problemen te voorkomen. Wij hebben onze eigen autoverhuurpartner en tarieven; als u hier geïnteresseerd in bent, neem dan contact met ons op of kijk op onze autoverhuur pagina. U tekent bij het afhalen van de auto de huurovereenkomst van het verhuurbedrijf, Wij raden u aan deze goed door te lezen om verrassingen te voorkomen. Een geldig rijbewijs is uiteraard verplicht. Als wij een auto in een bepaalde klasse reserveren houdt dit geen garantie voor een bepaald type in, tenzij anders is overeengekomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook ontstaan met betrekking tot de huur van uw auto. Dit is iets tussen u en het autoverhuur bedrijf. Wij zijn tussenpersoon en helpen u slechts met de reservering van de auto.

Mobiele telefoons

In uw villa is geen telefoon aanwezig. Wij raden u aan een mobiele telefoon mee te nemen, zodat u ten alle tijden contact kunt opnemen als er iets is of als u iets nodig hebt.

Schoonmaken

Op de dag van vertrek, laat u uw accommodatie achter in dezelfde staat als u die aantrof. De keuken en barbecue, met alle benodigdheden moeten schoon zijn en op de plek liggen waar ze horen. U hoeft niet stof te zuigen of te boenen, want de eindschoonmaak is inbegrepen in de prijs. Wel moet alles netjes worden teruggezet op de plaats zoals u het aantrof bij aankomst. Als dit niet het geval is, zijn wij verplicht € 100,- of meer te rekenen, het bedrag hangt van uw accommodatie af en hoe het achtergelaten is.

Sleutels

In het geval van verlies of zoekraken van de sleutels zullen de kosten van vervanging hiervan aan u worden doorberekend. Houd er rekening mee dat dit soms een dure aangelegenheid kan zijn vanwege het vervangen van sloten en de aanschaf van nieuwe sleutel- en alarm sets.

Meubels en andere bezittingen

Het is verboden om meubilair te verwijderen of andere interieurwijzigingen naar eigen smaak door te voeren. De huurder zal de vakantiewoning aanvaarden in de staat waarin die zich bevindt bij aankomst en zoals beschreven in onze omschrijving. De meubels en andere goederen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Indien aan het einde van de huurperiode meubels of goederen niet meer aanwezig of buiten gebruik zijn door ander dan normaal gebruik zullen deze betaald of vervangen dienen te worden door de huurder met de goedkeuring van de eigenaar. Deze voorwaarde heeft ook betrekking op de bekleding, het behang en het gebouw in het algemeen. In geval van schade zal de waarde van de gebroken of gebarsten goederen, de schoonmaakkosten voor bevlekte tapijten, dekens, matrassen, beddengoed enz. vergoed dienen te worden door de huurder. De huurder zal de meubels en andere goederen slechts gebruiken in de kamers waarin ze geplaatst zijn. Het is formeel verboden deze te verplaatsen buiten het gehuurde pand. Verstoppingen: De huurder zal geen zaken werpen in wastafels, badkuipen, bidets, douches, wc’s, afvoeren e.d. waardoor de leidingen verstopt kunnen worden. Indien dit toch het geval zou zijn zal de huurder verantwoordelijk zijn voor de kosten veroorzaakt voor het verhelpen van deze verstoppingen.

Capaciteit en bezetting

Elk huis is ingesteld voor een bepaald en maximum aantal personen. Het zal niet worden toegelaten om het aantal bewoners (dat is doorgegeven en bij de beschrijving van het huis online te vinden is ) te overschrijden. De gasten zijn ten alle tijde verantwoordelijk voor het aantal bewoners. In het geval dat u zich hier niet aan houdt, hebben wij het recht om passende maatregelen te nemen: ontruimen van het huis en/of aanvullende kosten. Aanvullende kosten zijn minimaal €150,- per persoon per nacht.

Verzekering

Het is aan te raden een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering

Elke annulering dient zo spoedig mogelijk per e-mail medegedeeld te worden en zal kosten met zich meebrengen. In geval van No Show, bedragen de kosten 100 % van de huursom en zal er geen enkele restitutie plaatsvinden.
De kosten voor annulering worden verder berekend als volgt:

  • meer dan 42 dagen voor aankomst: Het bedrag van de aanbetaling. (afhankelijk van het huis is dit 30% of 50%, dit vindt u op de pagina van het huis dat u heeft gehuurd en op de aanbetalingsfactuur)
  • tussen 42 en 28 dagen voor aankomst: 60% van de huursom
  • vanaf 28 dagen voor aankomst: 100% van de huursom.

Klachten:

Alle vakantiewoningen die door ons zijn geselecteerd voldoen aan de door ons gestelde normen, rekening houdend met de lokale smaak qua inrichting. Als er naar uw mening iets niet in orde is met de vakantiewoning, neem dan ter plekke direct contact op met uw lokale contactpersoon. Wordt het probleem niet naar tevredenheid opgelost, neem dan direct telefonisch contact met ons op +31 622925771 (whatsapp). Wij zullen dan alles in het werk stellen om de klacht snel en naar ieders tevredenheid op te lossen. Verlaat u de accommodatie zonder voorafgaande goedkeuring van ons dan vervalt elk recht op schadevergoeding. Mocht u toch nog gegronde klachten hebben dan dient u die ter plekke schriftelijk kenbaar te maken aan ons lokale contactpersoon. Binnen 14 dagen na terugkomst in Nederland dient u de klacht schriftelijk per aangetekende brief aan Villa del monte Ibiza toe te sturen. Indien wij niets van u hebben vernomen tijdens uw verblijf en u ter plekke geen schriftelijke klacht heeft ingediend, kunnen wij de klacht niet in behandeling nemen.

Prijzen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment prijzen te wijzigen op de site. U kunt geen rechten ontlenen aan de prijzen van de huizen zoals deze op de site staan of stonden vermeld.